Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ)

Ως σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα ορίζεται μία ομάδα παθήσεων που οφείλονται σε ιούς, χλαμύδια, σπειροχαίτες, βακτήρια, πρωτόζωα και μετάζωα των οποίων η μετάδοση γίνεται συχνότερα ή/και αποτελεσματικότερα μέσω της σεξουαλικής επαφής. Το ανδρικό και γυναικείο προφυλακτικό αποτελούν, ίσως μοναδική, μέθοδο αντισύλληψης που εμποδίζει τη μετάδοση σεξουαλικώς μεταδισόμενων νοσημάτων.

Πυελική φλεγμονώδης νόσος:
Κολπίτιδα:
Μαλακό έλκος:
Βουβωνικό κοκκίωμα:
Χλαμύδια:
Αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα:
Ιός των ανθρώπινων κονδυλωμάτων ή θηλωμάτων (Human Papilloma Virus-HPV):
Οξυτενή Κονδυλώματα:
Έρπης γεννητικών οργάνων:
Γονόρροια:
Ηπατίτιδα:
Σύφιλη:
Τριχομονάδες:
Σύνδρομο της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας – AIDS: