Επιτρέπεται στην εγκυμοσύνη: ΝΑΙ ή ΟΧΙ ;

Κάπνισμα:
Αλκοόλ:
Μπάνιο:
Δυσκοιλιότητα:
Καφείνη:
Ρουχισμός:
Κολπικές Πλύσεις:
Εργασία:
Άσκηση:
Κόπωση / Καταπόνηση:
Χημικές ουσίες:
Σίδηρος:
Στοματική υγιείνη:
Ταξίδια: