Γυναικολογικό Ιατρείο Παιανίας

Γενικές Πληροφορίες

Ιωάννου Μεταξά 1 & Βασιλίσσης Σοφίας, Παιανία Αττικής, 19002
(Κεντρική πλατεία Παιανίας)

Web : derdelis.gr/

Τηλέφωνο: 2106641691
Φωτογραφίες